Liczniki klientów
LI 1
Elektroniczny licznik klientów LI1

Zapraszamy na nową stronę www.amersec.pl !

Elektroniczny licznik osób umieszcza się przy wejściach do obiektów. Liczy on osoby przechodzące między czujnikami licznika wykorzystując do tego niewidzialne promieniowanie podczerwone. Może rozróżniać kierunek poruszania się osób i dzięki temu liczy tylko osoby wchodzące, a osoby wychodzące nie zmieniają stanu licznika osób.

Elektroniczny licznik osób składa się z:
- nadajnika podczerwieni
- odbiornika podczerwieni
- licznika impulsów
- zasilacza. 
 
Nadajnik i odbiornik montowane są naprzeciw siebie, na wysokości ok. 1,1m . Nadajnik wysyła modulowaną wiązkę promieni podczerwonych w kierunku odbiornika. Dzięki zastosowaniu modulacji system jest w znacznym stopniu niewrażliwy na oświetlenie zewnętrzne. Odbiornik zawiera dwa systemy odbiorcze z fotodetektorami, umieszczonymi w linii poziomej w odległości 100mm. Osoba przechodząca przez bramkę utworzoną przez nadajnik i odbiornik zasłania kolejno detektory odbiornika. Powoduje to powstanie impulsów na wyjściach odbiornika, które przesyłane są do licznika impulsów. Licznik na podstawie analizy kolejności i koincydencji impulsów określa kierunek przechodzenia osoby przez bramkę i jeżeli osoba wchodzi, to zwiększa swoją zawartość, a jeżeli wychodzi, to zawartość licznika pozostaje bez zmian. System nie liczy cienkich, pionowych przedmiotów przenoszonych przez przejście, np. lasek, parasoli, pasków od torebek itp. Minimalna grubość liczonego przedmiotu wynosi ok. 100 mm w środku przejścia.


[ zapytaj o ten produkt ]   [ powrót ]